ADO Vrouwen naarstig op zoek naar financieel fundament voor vrouwenvoetbal in de Haagse regio

De laatste weken zijn via diverse media berichten verschenen over de druk op de (financiële) organisatie van ADO Den Haag Vrouwen. Die berichten zijn op zich niet uit de lucht gegrepen, maar behoeven toch ook enige nuancering. Want hoewel het als kleine zelfstandige entiteit onverminderd heel moeilijk is om professioneel vrouwenvoetbal in Den Haag voor een langere termijn te garanderen, blijkt tegelijkertijd dat aandacht voor deze situatie ook bij diverse partijen de ogen opent. We hebben inmiddels gemerkt dat er mensen zijn, die mee willen denken en vooral ook mee willen doen.

In 2012 is er, mede geleid door de toenmalige omstandigheden, voor gekozen het vrouwenvoetbal zelfstandig neer te zetten, nadat het eerst vijf jaren onderdeel was van de organisatie van de BVO ADO Den Haag. Voortbouwend op die eerste vijf jaar heeft het bestuur in de achterliggende zeven jaar, met de steun van een aantal partijen, het Haagse vrouwenvoetbal weer opnieuw op de kaart gezet. Door sportieve successen. Maar er is meer. ADO Vrouwen heeft ook een bondscoach geleverd, een gedegen jeugdopleiding opgezet en - met steun van de gemeente Den Haag – een maatschappelijk programma uitgerold. ADO Vrouwen stond en staat op eigen benen door een relatief kleine club zeer bevlogen mensen, waarvan een groot deel zich vrijwillig inzet. Alles gedreven door hun passie voor ADO Vrouwen.

Zoals recentelijk bekend is geworden, is bij een aantal van deze mensen de passie er nog onverminderd, maar is de rek er helaas uit. Dat de rek er uit is, heeft ook te maken met de financiële mogelijkheden van de club. Het op eigen benen staan maakt dat de ADO Vrouwen niet ‘even’ aan de grote broer kan vragen om extra financiële armslag. Tel daarbij ook op dat toekomstige financiering vanuit de KNVB nog een vraagteken is, dat het anno 2019 nog steeds verre van eenvoudig is om het vrouwenvoetbal (lees ook: de Eredivisie Vrouwen) commercieel in de markt te zetten en bovendien dat er op korte termijn moet worden gezocht naar een nieuwe trainingslocatie voor het 1ste team. Het is meteen volstrekt verklaarbaar dat ADO Vrouwen nu een appèl doet op Den Haag.  

Om ook op de langere termijn bestaansrecht te houden, moeten en willen wij vanaf volgend seizoen verdere stappen gaan maken in onze professionalisering. Het bestuur vindt het niet langer verantwoord om met een (te) kleine groep mensen de kar te (blijven) trekken. Daarom is een aantal “stakeholders” van ADO Vrouwen vorige week bij elkaar gekomen om te bespreken hoe er ook in de toekomst een goed fundament kan worden gelegd onder het vrouwenvoetbal in de regio: organisatorisch en financieel. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat er ook anderen opstaan die het belang van professioneel vrouwenvoetbal inzien en beseffen dat het draaiende houden van ADO Vrouwen niet langer alleen de verantwoordelijkheid kan zijn van een beperkte groep zeer betrokken individuen. Mochten er partijen zijn die naar aanleiding van dit bericht graag in gesprek gaan met ADO Vrouwen om te bekijken hoe ook zij een steentje bij kunnen dragen, dan kunnen zij zich melden via info@adovrouwen.nl.

Datum: 04-02-19

SPONSOREN