Maatschappelijk

ADO Vrouwen zet zich al jaren in om ook buiten de lijnen een steeds krachtigere bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ADO vrouwen willen als rolmodel fungeren voor meisjes en vrouwen in de regio Haaglanden. Jonge meisjes en vrouwen die meer bewegen en sterker in hun schoenen staan is hierbij het doel.

Stichting Powervrouwen.nl

1. Participatie

Voor de uitvoering van dit programma is de structurele samenwerking aangegaan met onder andere de organisatie Middin. Daarnaast willen wij ook participatie stimuleren door middel van kennisdeling. workshops en clinics voor sportverenigingen, in de toekomst ook geleid door (oud)-speelsters en trainers.

In de samenwerking tussen POWER VROUWEN.NL en Middin zijn de programma’s en activiteiten met name gericht op meisjes en jongere vrouwen tussen de 16 en 23 jaar.

Doelstelling

ADO Den Haag vrouwen heeft de ambitie om middels een maatschappelijk programma meisjes en vrouwen in de regio kansen te bieden. Middin vindt het voor zijn cliënten belangrijk om op alle vlakken zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.

Activiteiten

Het deelnemen aan sportactiviteiten is een belangrijk onderdeel, doordat dit aan meerdere vlakken van de kwaliteit van leven van de cliënt raakt: aan het gezondheidsaspect, het ontwikkelen van vaardigheden, en het aangaan van sociale interacties.

Doelgroepen

 • Studenten in het voortgezet onderwijs
 • Studenten in het beroeps – voorbereidend - onderwijs

KPI: prestatie indicator

Aantal deelnemers: 10 per jaar
de wijze waarop de deelnemers hebben deelgenomen (te beoordelen door de speelster(s) ADO vrouwen (monitoren): beoordeling minimaal een cijfer 7

Partners

Middin, Onderwijsinstellingen

2. Gezonde levensstijl

Doelstelling

Meisjes en jongens het belang van bewegen en goede voeding te laten beleven.

Activiteiten

Het verzorgen van voetbal clinics op Haagse basisscholen en sportverenigingen. Tijdens deze clinics komen de thema’s ‘genoeg bewegen’ en ‘goede voeding’ aan bod.

Doelgroep

 • leerlingen in het basisonderwijs
 • leerlingen in het speciaal onderwijs
 • Bijzondere doelgroepen (ouderen, werkzoekenden)

KPI: prestatie indicator

 • deelname door 1.850 meisjes en jongens (1.400 basisschool/ speciaal onderwijs leerlingen en 450 voetbalsters bij sportverenigingen)
 • de wijze waarop de meisjes en jongens hebben deelgenomen (te beoordelen door speelster(s) ADO vrouwen (monitoren), met een beoordeling door de jongens en meisjes van minimaal het cijfer 7

Partners

GGD Haaglanden, Onderwijsinstellingen, Zorg- en welzijnsinstellingen ,Gemeente Den Haag. KNVB

3. Respect

Doelstelling

Meisjes en jongens op basisscholen, sportverenigingen en bij onze eigen academie, het belang bijbrengen van een respectvolle omgang met de kinderen uit je klas, op school en bij jou in de straat.

 • rolmodel bij groepsgesprekken over thema’s als respect en hoe met elkaar om te gaan

Activiteiten

 • Het thema respect is een belangrijk uitgangspunt van onze clinics
 • Naast onze profopleiding hebben wij ook een academie waar iedereen voor zich kan inschrijven.
 • Op zondagochtend krijgen de kinderen een extra training. Naast het ontwikkelen als voetballer leren zij ook omgangsvormen die zij in het dagelijks leven nodig hebben.

Doelgroep

 • leerlingen in het basisonderwijs
 • leerlingen in het speciaal onderwijs
 • meisjes en vrouwen in buurtcentra, zorg- of welzijnsinstellingen

KPI: prestatie indicator

 • deelname door 1.200 basisschool- speciaal onderwijs leerlingen: 48 groepen x 25 kinderen
 • de wijze waarop de meisjes en jongens hebben deelgenomen (te beoordelen door speelster(s) ADO vrouwen (monitoren), met een beoordeling door de jongens en meisjes van minimaal het cijfer 7

Partners

Onderwijsinstellingen, Gemeente Den Haag, KNVB

4. Social Responsibility

Onder social responsibility vallen promotionele activiteiten rondom goede doelen acties, zoals onder andere de samenwerking met Fight cancer.

Komend jaar gaan wij ons niet binden aan één goed doel. Op deze manier zijn wij wat flexibeler om te ondersteunen bij meerdere initiatieven die voorbij komen. Ook vanuit de gemeente Den Haag, zoals de plaatsing van de hattrick bankjes door participatie & schoon.

Een ander voorbeeld is de landelijke testdag van ‘Ongehinderd’ in samenwerking met ‘Voorall’ voor Hagenaars met een beperking. Deze actie vond plaats in oktober en daar hebben twee speelsters aan meegewerkt.

SPONSOREN