Maatschappelijk

In de afgelopen jaren heeft ADO Den Haag Vrouwen zich regelmatig ingezet voor maatschappelijke activiteiten die veelal op aanvraag tot stand kwamen. Vanaf 2015 is er gekozen om op basis van deze vraag een meer aanbod gerichte lijn in de maatschappelijke activiteiten te brengen aan de hand van een agenda.

Onder de naam Stichting Powervrouwen.nl geven het bestuur van de stichting, de staf en de ADO Vrouwen, invulling aan de maatschappelijke functie. Waar mogelijk wordt in de projecten samengewerkt met ADO in de Maatschappij.

Doel

ADO Den Haag Vrouwen zet zich in om ook buiten de lijnen een steeds krachtigere bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hierbij fungeren de speelsters als rolmodel voor meisjes en vrouwen in de regio Haaglanden.

Meisjes en vrouwen die meer gaan bewegen en sterker in hun schoenen staan is hierbij het doel.

Ambitie

Stichting Powervrouwen.nl wil een platform bieden aan alle meisjes en vrouwen in de regio Haaglanden, om ook uit te groeien tot Powervrouwen; en wel in de breedste zin van het woord.

Pijlers

Participatie: meisjes en vrouwen helpen bij hun ontwikkeling ‘geloven in succes uit eigen kracht’
Gezonde levensstijl – bewegen: meisjes en vrouwen de waarde van sport laten beleven
Gezonde levensstijl – voeding: meisjes en vrouwen stimuleren een gezonde levensstijl te hanteren, hulp aanbieden bij het opzetten van een goed en gezond voedingspatroon
Sociale verantwoordelijkheid: promotionele activiteiten opzetten rondom goede doelen, zoals onder andere de samenwerking met Fight cancer

Volg Stichting Powervrouwen.nl nu op Twitter en op Facebook!