Doelstelling

Doelstelling van ADO Den Haag Vrouwenvoetbal (Stichting en BV)

De stichting stelt zich ten doel:

 1. Het beoefenen en het bevorderen van het vrouwenvoetbal;
 2. Het deelnemen met haar 1ste team aan de Eredivisie Vrouwen;
 3. Het deelnemen met haar Beloften-team aan de daartoe door de KNVB aangewezen competitie;
 4. Het deelnemen met haar jeugdteams aan de daartoe door de KNVB aangewezen competities;
 5. Het realiseren van één goed en vertrouwd voetbalklimaat;
 6. Het bieden van opleidingen op het gebied van vrouwen- en meisjesvoetbal (onder meer) in de regio Haaglanden in de breedste zin;
 7. Het faciliteren van scoutingactiviteiten ten behoeve van het vroegtijdig herkennen van talenten in Nederland, en dan met name in de regio Haaglanden;
 8. Het bevorderen en het doen van promotieactiviteiten ten behoeve van het Haagse vrouwenvoetbal (onder meer) in de regio Haaglanden in het bijzonder en van vrouwen- en meisjesvoetbal in het algemeen;
 9. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 1. Lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond;
 2. Deel te nemen aan de Eredivisie Vrouwen en overige KNVB-(jeugd-)competities;
 3. Het organiseren van evenementen op het gebied van voetbal in het algemeen en vrouwenvoetbal in het bijzonder;
 4. Het promoten van de (vrouwen-)voetbalsport door middel van communicatie, socials, pr en media.

NV ADO Den Haag en Stichting ADO Den Haag Vrouwenvoetbal zijn per 1 juli 2012 het volgende overeen gekomen;

 • Dat de Stichting de activiteiten van de NV overneemt op het gebied van vrouwenvoetbal;
 • Dat de Stichting gaat deelnemen aan de Eredivisie Vrouwen en in ieder geval haar officiële wedstrijden in het Cars Jeans Stadion speelt;
 • Dat de Stichting en NV hieromtrent een aantal afspraken in een overeenkomst met elkaar hebben vastgelegd, voor de laatste keer op 15 april 2016.

Actuele informatie 2018-2019:

Het Beloften-team neemt deel aan de met ingang van 2018-2019 ingevoerde “Beloften-competitie Vrouwen”. De jeugdteams (= thans O14 en O16) spelen in de 1ste klasse Jongens O13 resp. O15. De beide jeugdteams spelen nog onder de licentie van HFC ADO Den Haag. Hiervoor zijn op 11 juni 2015 tussen de Stichting, NV en HFC separate afspraken gemaakt. Deze afspraken blijven onverkort doorlopen gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen de Stichting en NV.

Per 1 juli 2016 zijn de activiteiten van het 1ste Vrouwenteam ondergebracht in de BV ADO Den Haag Vrouwenvoetbal. Het Beloften-team, Meisjes O14 en O16 maken nog deel uit van de Stichting ADO Den Haag Vrouwenvoetbal.